Friday, September 14, 2012

Tegelikult on nii, et inimesed võiksid mind rohkem kuulata. KUI ma midagi ütlen [isegi võibolla (<----ha-haa-haa, automaatne korrektor peab seda valeks) mitte väga tõsiselt võetaval toonil, ma ütleks suisa, et võibolla võiks seda pidada lõõpimiseks], siis üldjuhul on selles teatav sügavus sees.

Krt, MINA ISE peaksin ennast kuulama. Siis ei peaks head inimesed nii palju kurvastama.

Mina ise olen kurb.

No comments:

Post a Comment