Tuesday, May 19, 2015

Ühiskonnaõpetus 21. sajandi Eestis

Prl Vaprake jagas minuga oma koolimuljeid. 9. klass, ühiskonnaõpetuse tund. Teemaks mitmekultuurilisus Eestis, mis läks sujuvalt üle teemaks venelased Eestis. Ja mida muud oligi oodata, kui õpikus on toredad diagrammid, mille põhjal arutleda eestlaste ja venelaste erinevuse üle. Ma lihtsalt pidin neist diagrammidest pildi tegema.


Mida me neist tulpadest saame välja lugeda? Eks ikka seda, et võrreldes eesti noortega väärtustavad vene noored Eesti riiki ja tema sümboleid selgelt vähem. Kusjuures näha on ka seda, et eestlaste hulgas austus riigi vastu tõuseb, venelaste hulgas aga langeb (välja arvatud lipu austamine), samal ajal kasvab nende vene noorte hulk, kes eelistaksid elada väljaspool Eestit. Ja mida me siis kokkuvõtlikult järeldada saame? Näiteks seda, et need venelased võiksidki Eestist ära kolida, sest nad ei hooli riigist, kus nad elavad.

Päriselt ka ongi selline lehekülg põhikooli õpikus väää?

Tunnis esitas õpetaja küsimuse, mida õpilased arvavada, kas venelased läheksid Eesti eest sõdima, kui peaks vajadus tekkima. Klass vastas nagu üks mees: "EIIII!!!!" Seepeale küsis õpetaja, kas nemad (s.t klassis viibijad) läheksid, klass vastas nagu üks mees: "JAAAAHHH!!!" Teema omandatud.

Ma rohkem õpikut ei sirvinud, praegu mõtlen, et äkki oli seal ka mõni tore lehekülg selle kohta, kuidas üksvanemaga peres kasvanud lastel on halb elu, sest ainus õige peremudel on isa, ema ja kaks erinevast soost last. See tuleks ju ka varakult selgeks õpetada, kurat teab, mis muidu juhtub.

4 comments:

 1. Eeldusel, et need on objektiivsete uuringute tulemused, siis kas sa eelistaks:
  - seda, et õppeaine ei käsitleks neid teemasid
  - käsitleks abstraktselt, mõõtmisandmeteta
  - fabitseeriks tulemusi
  ...?

  Kuna ON päris selge, et üksikvanemate lastel on viletsam elu, siis sama küsimus nende kohta.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sellise teema puhul pigem täpsete mõõtmisandmeteta teemakäsitlust. Ma leian, et need tulemused on liiga teravad, et neid 15-16aastate hüääanide ette heita. See ainult võimendab vastasseisu kahe rahvuse vahel.

   Delete
 2. Minu arvates on problemaatiline hakatuseks "suhtumine sümbolitesse näitab ilmekalt inimeste suhtumist riiki". Ei näita ilmekalt. Midagi näitab. Siin tuleks seletada, mida siis ja kus on selle näidiku piirid.

  Teiseks on problemaatiline see, kuidas õpetaja neid graafikuid seletab, mitte graafikud iseenesest. Kui see sinna jäigi, et õpilased karjuvad "venelased ei kaitse riiki", siis on väga-väga kehvasti. Aga kui õpetaja küsis, et "miks te nii arvate" ja näiteks seda, et kas nendest graafikutest saaks sellist järeldust teha. No nendest graafikutest ei saa teha järeldust "võiksidki minema kolida". Aga saaks küsida, et "miks te arvate, miks vastused rahvuseti erinevad". Ja siis seda, et "mida me saaksime teha, et see tulevikus enam nii ei oleks". Ja saaks küsida, mida inimesed ise vastaksid ja võrrelda ja siis näidata sotsiooogia piire.

  Aga muidugi, kui tahta, siis niisugusel kujul lehte saab viha õhutamiseks kasutada. Mis selle lehe pöördel on, räägitakse sotsioloogia alustest?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Minu jätab kogu ülesanne siiski halva maitse suhu. Ma tegelikult vist ei söendaks isegi oma gümnasistidele sellisel kombel neid andmeid ette sööta. Nagu ma aru sain, siis too konkreetne tund lõppes küsimusega, kes läheb meie eest sõtta. Ja seega jäigi õhku mõte, et venelased ei hooli Eestist.

   Delete